Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
CimennáHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Cimenná.

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci CIMENNÁ Vytlačiť
 

                           Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci

                                                                  CIMENNÁ

                                                                 Oznámenie

v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Cimenná  zverejňuje nasledujúcu informáciu:

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Cimenná za predc hádzajúci kalendárny rok 2018 je 21,60 %.

Vážení občania
dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú:

Zákon č.  329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

Nariadenie Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov .

Zmeny v poplatkoch sa týkajú vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko, ako aj ustanovenia Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov. Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 do roku 2023 postupne zvyšovať, pričom sa má po novom pri výške poplatkov zobrať do úvahy aj miera vytriedenia odpadu v obci. Kým aktuálne sa za skládkovanie platí fixná suma za tonu odpadu, po novom obec, ktorá menej separuje, bude mať poplatok podstatne vyšší a zároveň sa postupne tento poplatok bude zvyšovať. Obce, ktoré vytriedia väčšie percento odpadu, majú platiť nižší poplatok, ako tie, ktoré menej dôsledne triedia.

 

Čím lepšie obec triedi, tým nižšiu sadzbu poplatku získava a platí nižší poplatok za skládkovanie.  Zároveň, iba obce, ktoré v triedení komunálneho odpadu dosahujú stanovenú úroveň vytriedenia (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a spĺňajú ďalšie požiadavky uvedené v zákone (na území obce sa nenachádza skládka/odkalisko, obci nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia, obec doručí žiadosť o poskytnutie príspevku do 30.6. príslušného roka) majú nárok na príspevok z výnosu poplatku.

 Chcel by som upozorniť na nasledovné pravidlá a informujte o nich všetkých :

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

 Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Chcel by som Vás touto cestou poprosiť o to, koľko budeme platiť za odpady závisí od nás samotných občanov.  Zvýšením množstva vytriedených zložiek klesne množstvo zmesového odpadu a tým aj náklady na zber a uloženie týchto odpadov na skládku.


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka